Preuzimanje vozila prilikom kupovine

Vozilo će, pre predaje od strane ovlašćenog prodavca, biti pregledano shodno zahtevima kontrolnog pregleda proizvođača. Prilikom preuzimanja vozila, potpisaćete primopredajni zapisnik, kao i memorandum o registraciji i terminu prvog servisnog pregleda, čiji će jedan deo zadržati prodavac.

 

Odgovornost vlasnika

 

Preriodični pregledi vozila i servisi

Redovno odžavanje koje obavlja kvalifikovano, obučeno osoblje je ključ za bezbednost i pouzdanost Vašeg vozila i preduslov za ostvarivanje garatnih prava. Svaki servisni pregled treba da bude upisan i overen u sevrisnoj knjižici. Spisak ovlašćenih servisa je sastavni deo servisne knjižice. “Adriatic Auto d.o.o. Beograd” zadržava pravo da isti promeni. Uvek proverite da li je servis i dalje ovlašćen za servisiranje SsangYong vozila. Proveru možete izvršite putem telefona 011 2252 354 ili putem web sajta www.ssangyong.co.rs. “Adriatic Auto d.o.o. Beograd” zadržava pravo da isključi vozilo iz garancije ukoliko su popravke i/ili servisni pregledi obavljani u neovlašćenim servisima, bez obzira na karakter i obim takvih popravki.

 

Svakodnevno održavanje

Pregled vozila pre svake vožnje, a prema upustvima iz servisne knjižice i upustva za upotrebu je obaveza vozača.

 

Odgovornost proizvođača

’’SsangYong Motor Company’’ (u daljem tekstu SYMC), kao proizvođač vozila robne marke SsangYong daje garanciju u trajanju od 60 meseci i/ili 100.000 pređenih kilometara (u zavisnosti šta pre nastupi) sa važenjem na svim teritorijama, a od dana izdavanja računa za kupovinu vozila kupcu.

 

Tehnička dokumentacija

Servisna knjižica je zvaničan dokument. U slučaju prodaje vozila, molimo Vas, predajte je novom vlasniku. Servisnom knjižicom, vlasnik vozila dokazuje da je vozilo redovno održavano u ovlašćenim servisima i ostvaruje pravo na garanciju. U slučaju gubitka servisne knjižice, izdavanje duplikata se naplaćuje prema važećem cenovniku “Adriatic Auto d.o.o.” Beograd.

 

GARANCIJA

 

Ugovorna garancija

Ugovorna garancija stupa na snagu datumom izdavanja računa za vozilo kupcu i traje do isteka 60-tog meseca i/ili 100.000 pređenih kilometara (u zavisnosti šta pre nastupi).

 

Garancija na vozila za specijalne namene

Vozila za specijalne namene kao što su taksi, rent-a-car, auto škole i sl, imaju garanciju od 36 meseci ili 100.000 pređenih kilometara, a u zavisnosti od toga šta pre od ova dva nastupi. Davalac garancije se obavezuje da će obezbeđivati servis i rezervne delove u skladu sa propisima važećim na teritoriji Srbije u vreme kupovine vozila i da će svaku popravku po osnovu prava na garanciju izvršiti u primerenom roku za datu vrstu nedostatka računajući od datuma predaje vozila na popravak u ovlašćeni servis. Garancija na vozila za specijalne namene stupa na snagu datumom izdavanja računa za vozilo kupcu.

  

Rok važenja garancije za zamenjene delove i izvršene usluge u garantnom roku

Rok isticanja garancije za ugrađene (zamenjene) delove tehničkog proizvoda u garantnom roku, kao i na izvršene opravke po reklamacijama potrošača u garantnom roku traje zaključno sa danom isteka garantnog roka na tehničkom prizvodu - predmetnom vozilu.

 

Pravo na garanciju

Redovno propisano servisiranje i uredno overavana servisna knjižica su preduslov za ostvarenje garantnih prava. ’’Adriatic Auto d.o.o.’’ i svi SsangYong ovlašćeni servisi u zemlji i inostranstvu daju garanciju na vozila robne marke SSangYong. “Adriatic Auto d.o.o.” zadržava pravo da isključi vozilo iz garancije ukoliko su popravke i/ili servisni pregledi obavljani u neovlašćenim servisima, bez obzira na karakter i obim takvih popravki. Detaljnije u odeljku “Koji razlozi mogu da dovedu do poništavanja prava na garanciju”.

 

 

IZJAVA ZAHVALNOSTI

Mi, iz SsangYong Motor Company, zahvaljjujemo što ste odabrali jedno od naših vozila i postali njegov vlasnik. Ova knjižica je pripremljena sa ciljem vođenja evidencije redovnih servisa, kao i davanje osnovnih podataka u vezi sa garancijom. Pročitajte pažljivo servisnu knjižicu. Dati su prava i obaveze, rokovi, preporuke. Redovno održavanje je preduslov za ispunjenje garantnih prava. Vlasnik vozila je odgovoran i u obavezi da vozilo da na redovan servis po osnovu vremena ili pređenih km. Iskreno Vam želimo da budete zadovoljni i uživate u korišćenju Vašeg SsangYong.

 

OGRANIČENA GARANCIJA NA NOVO VOZILO

Ovom garancijom su obuhvaćeni svi delovi koje je proizveo SsangYong Motor Co. a za koje se utvrdi da su neispravni zbog grešaka u materijalu, loše izrade i/ili pogrešne ugradnje, u toku normalne eksploatacije vozila i prema proceni SsangYong Motor Co. ovlašćenog servisa. Iznenadni, neočekivani kvarovi koji se u toku ekploatacije vozila mogu pojavit, su pokriveni ograničenom garancijom proizvođača a pod uslovima dole.

 

1. Preduslov za ostvarivanje garantnog prava; Odgovornost vlasnika vozila

Odogovornost vlasnika vozila su date na strani 10. ove servisne knjižice. Ona, odgovornost, je preduslov za ostvarivanje garantnog prava. Molimo Vas pročitatjte pažljivo. Odgovornost vlasnika vozila je da svoje vozilo održava u SsangYong ovlašćenom servisu

 

2. Garantni period

,,Adriatic auto’’ daje ograničenu garanciju za vozilo u trajanju označenom pečatom na prvoj strani ove servisne knjižice. Navedeni period uključuje i saobraznost (zakonsku garanciju), a počinje da važi od dana izdavanja računa za vozilo kupcu.

 

* Ograničena garancija na neke delove vozila

Za neke delove vozila ograničena garanicija je.

1) Stakla: 3 meseca ili 4,500 Km, šta pre od ova dva nastupi.

2) Baterija: 2 godine ili 40,000 Km, šta pre od ova dva nastupi (Korando). Svi ostali modeli 1 godina ili 20,000 Km.

3) Geometrija sistema za oslanjanje: 1 godina ili 20,000 Km, šta pre od ova dva nastupi.

(SYMC prihvata samo dokaz sa merenja iz odgovorajućeg servisa)

4) Kočioni diskovi 2 godine ili 40,000 Km šta pre od ova dva nastupi (Korando).

 

3. Šta je pokriveno garancijom:

Svi delovi koji su proizvedeni u SSangyong, koji nisu lokalno ugrađeni i čiji vek trajanja je duži od 24 meseca i za koje se utvrdi da su neispravni zbog grešaka u materijalu, loše izrade i/ili pogrešne ugradnje, a u toku normalne eksploatacije vozila i prema proceni SSangyong ovlašćenog servisa.

Garanciju na pneumatike daje i preuzima proizvođač pneumatika.

 

4. Šta nije pokriveno garancijom:

* Defekti, oštećenja, kvarovi kao rezultat neodgovarajuće upotrebe, preopterećenja svih vrsta,  upotreba u trkačke svrhe, zanemarivanje svake vrste,  prepravke, modifikacije,  izmena namene, žustro, žestoko korišćenje, isključenje pojedinih sistema i sl., neodgovarajuće podešavanje, popravak u neovlašćenim servisima, saobraćajne nezgode, korišćenje neoriginalnih rezervnih delova i sl..

* Naknadno ugrađeni delovi, neodgovarajuće održavanje i servisiranje, korišćenje goriva, ulja i maziva koja nisu propisana od strane proizvođača, koja nisu opisana u uputstvu za korišćenje.

* Svi delovi koji se radom troše, tzv potrošni materijal (na pr. svi filteri, svećice, kaiševi, delovi od gume, brisači, sijalice, osigurači, kočione pločice, kvačilo, lamela i.td.) i onih delova koji se koriste za redovno održavanje vozila.

*Troškovi transporta vozila, tzv. šlep službe, putni troškovi, troškovi nekorišćenja vozila i ostali eventualni troškovi koji su uzrokovani kvarom vozila.

*oštećenja spoljašnjosti vozila, i laka prouzrokovana udarima kamenčića, šljunkom, zrncima peska i sl. i bleđenje ili mutan izgled laka kao posledica neodstranjenih insekata, kiselih kiša, smola drveća, katrana, ptičijeg izmeta, industrijskih otpadaka, zagađenja, prethodnih nekvalitetnih popravki boje i laka i sl.

* Kada je pokazivač pređenih Km vraćen sa namerom, kada nije u skladu sa dokumentacijom i servisnim radnim nalozima.

 

5. Garancija na originalno ugrađenu opremu vozila:

Gume, pumpa visokog pritiska i ostali delovi sistema ubrizgavanja i sl. delova su predmet garancije proizvođača opreme, a ne SsangYong Motor Co.

www.ssangyong.co.rs koristi kolačiće i poštuje vašu privatnost! Kolačiće koristimo u razne svrhe kao što su funkcionalnost web stranice, što bolje korisničko iskustvo, integracije s društvenim mrežama. Nastavljajući svoju posetu na našoj web stranici, pristajete na to da koristimo kolačiće, ali ne i lične podatke.